Göran Wiman

 

 

Jag verkar inom samhällsplanering  och mark- och exploatering Min affärsidé är dels att bistå kommuner med:

 

· projektledning/projektsamordning

· plangenomförande

· exploateringskalkyler/exploateringsekonomi

· markanvisningstävlingar

· utredningar, mm

och dels att bistå markägare  och exploatörer med mark– och exploateringsfrågor samt med att bevaka deras intressen vid planläggning.

 

En mer detaljerad beskrivning finns på sidan

Mina tjänster

 

 

 

Textruta: Wiman 
Exploateringskonsult AB

Startsida

Vem är jag

Mina tjänster

Kontakt