Göran Wiman

Vem är jag

Startsida           Vem är jag            Mina tjänster               Kontakt

 

 

Jag är samhällsvetare med inriktning på planering och ekonomi. Under nästan ett helt yrkesliv har jag arbetat inom fastighets- och exploateringsbranschen, varav femton år som exploateringschef i Lerums kommun, Sedan oktober 2005 driver jag egen verksamhet som konsult.

 

Jag vänder mig till både kommuner och exploatörer för att erbjuda tjänster, som är baserade på mina erfarenheter och de metoder jag har utvecklat för att driva och kontrollera exploaterings- och samhällsplaneringsprojekt.

 

Jag har erfarenhet som projektledare och/eller projektsamordnare för ett stort antal projekt, bl. a. centrumupprustningar, ett större vägprojekt samt VA-upprustningar i omvandlingsområden m.m. och jag har jobbat med markanvisningstävlingar, workshops och även planerat och genomfört en charette1). Jag har också drivit flera detaljplanearbeten i projektform.

 

Jag kan upprätta realistiska exploateringskalkyler och tidsplaner och  vet att det är nödvändigt att uppdatera dessa när förutsättningarna förändras om man skall kunna ha kontroll på projektet.

 

Jag har stor utredningsvana och har erfarenhet av att jobba såväl i en politiskt styrd organisation som i privata närings­livet.

 

_____________________________________________

1) En planeringsmetod som förenklat kan sägas innebära att intressenterna i ett projekt låses in tills man är överens.

 

Textruta: Wiman 
Exploateringskonsult AB